Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào sau đây sai:  

Nội dung nào sau đây sai:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây sai:
 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tần số các alen càng gần giá trị 0,5, tỉ lệ kiểu gen dị hợp càng lớn.

(chọn C)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn