Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào sau đúng khi nói về đột biến gen và đột biến cấ

Nội dung nào sau đúng khi nói về đột biến gen và đột biến cấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đúng khi nói về đột biến gen và đột biến cấu trúc NST?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nội dung đúng khi nói về đột biến gen và đột biến cấu trúc NST là C 

A sai, mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn là các dạng của đột biến cấu trúc NST

B sai

D sai, đột biến gen không có chuyển một hoặc một số cặp nucleotit

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn