Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nơi ở của các loài là

Nơi ở của các loài là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nơi ở của các loài là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nơi ở của các loài là địa điểm cư trú của chúng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn