Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nói tần số dao động của một vật là 90Hz có nghĩa là Tro

Nói tần số dao động của một vật là 90Hz có nghĩa là Tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nói tần số dao động của một vật là 90Hz có nghĩa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz)

Giải chi tiết:

Tần số dao động của một là 90Hz có nghĩa là trong 1 giây vật đó thực hiện 90 dao động.

Chọn B.

Ý kiến của bạn