Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nơi thí điểm xây dựng các hội cứu quốc của mặt trận Việt Min

Nơi thí điểm xây dựng các hội cứu quốc của mặt trận Việt Min

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nơi thí điểm xây dựng các hội cứu quốc của mặt trận Việt Minh là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn