Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nối tiếp văn hoá Hoà Bình là nền văn hoá Sơn La Phú Thọ

Nối tiếp văn hoá Hoà Bình là nền văn hoá Sơn La Phú Thọ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nối tiếp văn hoá Hoà Bình là nền văn hoá


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 71.

Giải chi tiết:

Nối tiếp văn hoá Hoà Bình là nền văn hoá Bắc Sơn.

Chọn: D

Ý kiến của bạn