Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nồng độ phần trăm là số gam chất lỏng trong 100 gam dun

Nồng độ phần trăm là số gam chất lỏng trong 100 gam dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nồng độ phần trăm là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm nồng độ phần trăm sgk hóa 8 trang 143.

Giải chi tiết:

Nồng độ phần trăm là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch đồng nhất.

Chọn C.

Ý kiến của bạn