Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Not a single word said she she says did she say she sa

Not a single word said she she says did she say she sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Not a single word ________.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn