Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên:

Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nuleotit là đơn phân cấu tạo nên  DNA và RNA

Đáp án C

Protein, DNA polymerase, polymerase đều có bản chất là protein, được cấu thành từ acid amin

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn