Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung 17,22 gam Natri axetat với NaOH (dư) với CaO làm xúc tá

Nung 17,22 gam Natri axetat với NaOH (dư) với CaO làm xúc tá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung 17,22 gam Natri axetat với NaOH (dư) với CaO làm xúc tác đến phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí Y (đktc). Giá trị của V là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

+/ CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

=>nY = nmuối axetat = 0,21 mol

=>V = 4,704 l

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn