Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung 21,4 gam Fe(OH)<sub>3</sub> ở nhiệt độ cao đến khối lượ

Nung 21,4 gam Fe(OH)<sub>3</sub> ở nhiệt độ cao đến khối lượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

2Fe(OH)3 -> Fe2O3

2.107g          160g

21,4g    ->      16g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn