Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung 3,6 gam Fe(OH)<sub>2</sub> trong không khí đến khối lượ

Nung 3,6 gam Fe(OH)<sub>2</sub> trong không khí đến khối lượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung 3,6 gam Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

2Fe(OH)2 + ½ O2 -> Fe2O3 + 2H2O

=> mrắn = mFe2O3 = 160. ½ nFe(OH)2 = 3,2g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn