Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung 81,95g hỗn hợp gồm KCl, KNO<sub>3</sub> và KClO<sub>3</

Nung 81,95g hỗn hợp gồm KCl, KNO<sub>3</sub> và KClO<sub>3</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung 81,95g hỗn hợp gồm KCl, KNO3 và KClO3 đến khi khối lượng không đổi. Sản phẩm khí sinh ra tác dụng với hiđro, thu được 14,4g H2O. Sản phẩm rắn sinh ra được hoà tan trong nước rồi xử lí dung dịch này bằng dung dịch AgNO3, sinh ra 100,45g AgCl kết tủa. Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn