Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3</sub

Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,25m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít  dung dịch HCl và khi khí  thoát ra  hết, thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V1 : V2 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B1 : Xác định thành phần các chất trong E

Giả sử m = 10g, khi đó : nX = 0,1 mol

Theo dữ kiện đề bài thì khi cho Y vào nước dư thu được 0,025 mol CaCO3

=> hỗn hợp X chứa 0,025 mol CaCO3 và 0,075 mol KHCO3. Các quá trình phản ứng xảy ra như sau :

2KHCO3 -> K2CO3 + CO2

CaCO3 -> CaO + CO2

Khi cho Y vào nước dư thì :

K2CO3 + CaO + H2O -> CaCO3 + 2KOH

Vậy dung dịch E gồm K2CO3 dư (0,0125 mol) và KOH (0,05 mol)

B2 : Dựa vào thành phần các chất trong E => Tính số mol HCl

Lượng HCl cho vào E đến khi bắt đầu thoát ra khí là : nHCl(1) = nK2CO3(E) + nKOH = 0,0625 mol

Lượng HCl cho vào E đến khi thoát ra hết khí là : nHCl(2) = 2nK2CO3(E) + nKOH = 0,075 mol

=> nHCl(1) : nHCl(2) = 5 : 6

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn