Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp X (gồm Al và Cr<sub>2</sub>O<sub>

Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp X (gồm Al và Cr<sub>2</sub>O<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp X (gồm Al và Cr2O3 ) trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp X. Chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M(loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa x mol HCl. Giá trị của x là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

2Al + Cr2 O3   2Cr +Al2O3

- Vì Cr và Cr2O3 không tác dụng với dung dịch NaOH loãng, mặt khác

Al2O3 và Al (có thể dư) tác dụng với dung dịch NaOH tạo sản phẩm Na[Al(OH)4]

=>nAl = nNaOH = 0,3 (mol)

=> trong hỗn hợp ban đầu : = 0,1 (mol)

Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với HCl tạo AlCl3 và CrCl2

=> nHCl  = 3nAl + 3nCr= 3 x 0,3 + 2 x 0,2 = 1,3 (mol)

=>  Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn