Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí tr

Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản   ứng bằng 50% thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy       ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 4,2. Tỉ lệ a:b bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn