Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nung nóng  hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 sau một thời gian th

Nung nóng  hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 sau một thời gian th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung nóng  hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 sau một thời gian thu được 28,33 gam chất rắn Y gồm 5 chất . Toàn bộ Y tác dụng tối đa 1,2 mol HCl đặc thu được khí Cl2 và dung dịch Z . Cho toàn bộ Z tác dụng AgNO3 dư thu được 66,01 gam kết tủa .Thành phần % khối lượng KMnO4 trong X gần với giá trị nào.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nAgCl = 0,46 mol

Đặt a, b là số mol KMnO4 và KClO3 trong hỗn hợp ban đầu Dung dịch Z gồm KCl (a + b) và MnCl2 (a).  Z với AgNO3 dư =>  nAgCl = a + b + 2a = 0,46 Bảo toàn khối lượng: mO2 = mX – mY = 158a + 122,5b – 28,33 nHCl = 1,2 =>  nH2O = 0,6 Bảo toàn O =>  4a + 3b = 2(158a + 122,5b – 28,33)/32 + 0,6 Giải hệ =>  a = 0,12 và  b = 0,1 —> %mKMnO4 = 60,75%

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn