Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung nóng một hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe(OH)2 và 0,1

Nung nóng một hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe(OH)2 và 0,1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung nóng một hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe(OH)2 và 0,1 mol BaSO4 ngoài không khí tới khối lượng không đổi , thì số gam chất rắn còn lại là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : A . Chất rắn sau nung là 0,1 mol Fe2O3 và 0,1mol BaSO4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn