Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO

Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3   rồi dẫn hỗn  hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn.  Tổng thể khí X (đktc) đã tham gia phản ứng khử là  :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có : Vx = ( n CO + n H2). 22,4 = [ (36,1 – 28,1) : 16 ]. 22,4 = 11,2 lít

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn