Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa được thành lập vào:    

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa được thành lập vào:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa được thành lập vào:

 

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn