Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước Javen là hỗn hợp:

Nước Javen là hỗn hợp:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước Javen là hỗn hợp:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ta thu được nước Giaven gồm có NaCl và NaClO:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn