Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước ta 3/4 diện tích là đồi núi lại có nhiều rừng ngập mặn,

Nước ta 3/4 diện tích là đồi núi lại có nhiều rừng ngập mặn,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước ta 3/4 diện tích là đồi núi lại có nhiều rừng ngập mặn, rừng phi lao ven biển cho nên


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn