Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển: 

Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn