Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước ta có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ?

Nước ta có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước ta có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn