Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở người, bệnh và hội chứng nào sau đây xuất hiện ch

Ở người, bệnh và hội chứng nào sau đây xuất hiện ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người, bệnh và hội chứng nào sau đây xuất hiện chủ yếu ở nam giới mà ít gặp ở nữ giới ?

1) Bệnh mù màu                     

2) Bệnh máu khó đông       

3) Bệnh teo cơ            

4) Hội chứng Đao

5) Hội chứng Claiphentơ      

6) Bệnh bạch tạng               

7) Bệnh ung thư máu

Đáp án đúng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các bệnh, hội chứng chủ yếu xuất hiện ở nam giới, ít gặp ở nữa giới là:

Các bệnh do gen lặn trên NST giới tính X qui định : (1) (2) (3)

Đáp án C

Bệnh Claipento (5) chỉ có ở nam : có bộ NST giới tính là XXY, chứ không phải là gặp nhiều ở nam giới và ít gặp ở nữ giới

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn