Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở phép lai giữa ruồi giấm

Ở phép lai giữa ruồi giấm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở phép lai giữa ruồi giấm frac{AB}{ab} XD Xd với ruồi giấm frac{AB}{ab} XD Y cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét XDXd   x   XDY

F1 : 1 XDXD   :   1 XDXd   :   1 XDY   :   1 XdY

       3D- : 1dd

F1 : aabb dd = 4,375%

=>  Kiểu hình aabb = 17,5%

Do ruồi giấm đực không hoán vị gen, cho giao tử ab = 0,5

=>  Ruối giấm cái cho ab = 17,5% : 0,5 = 35%

=>  Tần số hoán vị gen là : f = 30%

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn