Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Ở 1 loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong

 Ở 1 loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở 1 loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích 1 cây hoa màu đỏ đã thu được ở thế hệ lai Fa phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 trắng: 1 đỏ. Cho dạng hoa đỏ ở Fa tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ phân tính là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ kết quả phép lai phân tích cho ra 4 tổ hợp giao tử nên ta có tính trạng do  hai gen không alen tương tác với nhau quy định

Cây đỏ lai phân tích ra  3 trắng : 1 đỏ

ðTương tác 9 : 7

ðQuy ước : A- B – đỏ : A-bb = aaB- = aabb : trắng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn