Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở 25oC, kẽm ở dạng bột khi tác dụng với dung dịch

Ở 25oC, kẽm ở dạng bột khi tác dụng với dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở 25oC, kẽm ở dạng bột khi tác dụng với dung dịch HCl 1,0M, tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn so với kẽm ở dạng hạt. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Diện tích tiếp xúc của kẽm bột lớn hơn kẽm hạt nên phản ứng xảy ra nhanh hơn.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn