Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở biển có loài cá ép thường bá chặt vào thân cá lớn để “đi n

Ở biển có loài cá ép thường bá chặt vào thân cá lớn để “đi n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở biển có loài cá ép thường bá chặt vào thân cá lớn để “đi nhờ”, thuận lợi cho phát tán và kiếm ăn của loài. Đây là biểu hiện của:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cá ép có lợi  còn cơ thể cá lớn  không có lợi cũng không có hại

ð Mối quan hệ hội sinh

ð Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn