Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở biển sự phân bố của các nhóm tảotảo nâu tảo đỏ tảo lụ

Ở biển sự phân bố của các nhóm tảotảo nâu tảo đỏ tảo lụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở biển, sự phân bố của các nhóm tảo(tảo nâu, tảo đỏ, tảo lục) từ mặt nước xuống lớp nước sâu theo trình tự


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì thành phần quang phổ trong vùng nhìn thầy được có độ dài bước sóng khác nhau nên khả năng xuyên sâu xuống mặt nước cũng khác nhau. Tảo lục, tảo nâu, tảo đỏ có khả năng hấp thụ các loại ánh sáng với mức độ xuyên sâu tăng dần nên sự phân bố của các nhóm tảo (tảo nâu, tảo đỏ, tảo lục) từ mặt nước xuống lớp nước sâu theo trình tự: tảo lục, tảo nâu, tảo đỏ.

Chọn A

Ý kiến của bạn