Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Ở bò, tính trạng lông đen (alen B quy định) là trội so với

 Ở bò, tính trạng lông đen (alen B quy định) là trội so với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở bò, tính trạng lông đen (alen B quy định) là trội so với tính trạng lông vàng (alen b quy định). Một đàn bò ở trạng thái cân bằng có số bò lông đen chiếm 36%, tần số alen B và alen b trong đàn bò trên là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bò lông đen = 36% nên bò lông vàng = 64% = nên b = 0,8 => B = 0,2

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn