Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở cá chép, gen H quy định tính trạng có vảy, gen N quy định

Ở cá chép, gen H quy định tính trạng có vảy, gen N quy định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cá chép, gen H quy định tính trạng có vảy, gen N quy định tính trạng không vảy. Cả 2 gen trội tạo nên cá chép sọc, cả 2 gen lặn tạo nên cá chép đốm. Cặp gen NN làm trứng không nởi. Các cặp gen phân li độc lập. Người ta lai cá chép sọc dị hợp 2 cặp gen với nhau thì thấy sinh ra 1200 trứng cá con nở ra đủ 4 loại kiểu hình. Số trứng không thể nở thành cá con là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

NN gây chết

H-Nn = sọc

H-nn = có vảy

hhNn = không vảy

hhnn = đốm

P: sọc dị hợp:  HhNn     x        HhNn

F1 : 1200 trứng

F1 , tỉ lệ NN = 1/4

Số trứng không thể nở ra cá con là  x 1200  = 300

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn