Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở cá chép, xét 1 gen gồm 2 alen: Alen A qui định cá chép khô

Ở cá chép, xét 1 gen gồm 2 alen: Alen A qui định cá chép khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cá chép, xét 1 gen gồm 2 alen: Alen A qui định cá chép không vảy là trội hoàn toàn so với alen a qui định cá chép có vảy. Kiểu gen AA làm trứng không nở. Thực hiện một phép lai giữa các cá chép không vảy thu được F1, cho F1 giao phối ngẫu nhiên ở F2 thu được 720 con, tính theo lý thuyết, số cá chép có vảy là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Aa x Aa

→ F1 AA :  Aa :  aa

Vì AA không nở nên chỉ còn  Aa :  aa   →  (A , a )

F1 x F1 → F2:  AA :  Aa :  aa

Vì AA không nở nên F2 chỉ còn  Aa : aa

Vậy số cá chép có vảy ở F2 là  x 720 =360 con

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn