Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở cà chua, A. đỏ >> a vàng. Cho cây 4n quả đỏ có KG AAAa gia

Ở cà chua, A. đỏ >> a vàng. Cho cây 4n quả đỏ có KG AAAa gia

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cà chua, A. đỏ >> a vàng. Cho cây 4n quả đỏ có KG AAAa giao phấn với cây 4n quả vàng thu được F1. Cho các cây quả đỏ F1 giao phấn với nhau thu được F2. Ở F2 cây quả đỏ chiếm tỉ lệ: (Biết các cây chỉ tạo giao tử 2n và các giao tử có sức sống ngang nhau)

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(P): AAAa x        aaaa → F1: 1AAaa: 1Aaaa

F2 (đỏ) x F(đỏ ): (1AAaa:  1Aaaa)         x       (1AAaa: Aaaa)

          G: aa = 1/2. 1/6 + 1/2. 1/2 = 1/3                                    

F3: Quả vàng: 1/9 => Quả đỏ 1- 1/9 = 8/9.

(Chọn B      )                

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn