Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở cà chua A: quả đỏ ; a quả vàng ; B quả tròn , b quả dẹt .

Ở cà chua A: quả đỏ ; a quả vàng ; B quả tròn , b quả dẹt .

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cà chua A: quả đỏ ; a quả vàng ; B quả tròn , b quả dẹt . Biết các cặp gen phân li độc lập . Để F1 có tỉ lệ 3 đỏ dẹt : 1 vàng dẹt . Thì phải chọn P có kiểu gen và kiểu hình như thế nào ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét tỉ lệ phân li của từng kiểu hình : 

Đỏ : Vàng = 3 : 1 →Aa x Aa 

Dẹt : 100% → bb x bb 

Vậy P có kiểu hình là Aa bb x Aa bb 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn