Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở cà chua gen B qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen

Ở cà chua gen B qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cà chua gen B qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen b quy định quả vàng. Nếu cho cây quả đỏ lai với cây quả vàng thì ở F1:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây quả đỏ có kiểu gen BB hoặc Bb

Nếu cây đỏ có kiểu gen BB  đời con 100% đỏ

Nếu cây đỏ có kiểu gen Bb đời con  có tỷ lệ 1 đỏ : 1 vàng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn