Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả và

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Cho 3 cây quả đỏ tự thụ phấn, trong đó chỉ có 1 cây dị hợp. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cho 3 cây cà chua  tự thụ phấn trong đó cây dị hợp chiếm 

Tỉ lệ kiểu hình quả vàng ở ddwoif con là :  x   = 

=> Tỉ  lệ kiểu hình phân li là 11 đỏ : 1 vàng

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn