Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở cà độc dược 2n = 24. Số nhiễm sắc thể của thể 3 ở  loài nà

Ở cà độc dược 2n = 24. Số nhiễm sắc thể của thể 3 ở  loài nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cà độc dược 2n = 24. Số nhiễm sắc thể của thể 3 ở  loài này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số nhiễm sắc thể dạng thể ba (2n+1) ở loài là 25

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn