Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở cà độc dược, bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một tế bào sinh dưỡ

Ở cà độc dược, bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một tế bào sinh dưỡ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cà độc dược, bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một tế bào sinh dưỡng nguyên phân không bình thường khi có một nhiễm sắc thể kép không phân li, kết thúc quá trình nguyên phân này sẽ tạo ra


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi nguyên phân thì ở kì sau nếu 1 chiếc NST kép không phân li thì sẽ dẫn đếm hình thành hai tế bào con có bộ NST 2n +1 và 2n - 1

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn