Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi lo

Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi lo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số liên kết = số  nhiễm sắc thể  trong bộ đơn bội của loài

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn