Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở cây cà chua, gen R quy định màu quả đỏ là trội hoàn toàn s

Ở cây cà chua, gen R quy định màu quả đỏ là trội hoàn toàn s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cây cà chua, gen R quy định màu quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen r quy định màu quả vàng, gen S kiểm soát sự tổng hợp chất diệp lục khiến cho lá có màu xanh là trội hoàn toàn so với gen s mất khả năng này làm cho lá có màu vàng lưu huỳnh. Những cây cà chua có lá có màu vàng lưu huỳnh đều chết ở giai đoạn mầm. Các cặp gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau. Cho phép lai P cây quả đỏ lai với cây quả vàng, ở F1 xuất hiện 405 cây quả đỏ: 403 cây quả vàng. Không xét đến vai trò của bố mẹ, số phép lai P cho kết quả phù hợp là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- F1 có tỉ lệ (1 quả đỏ : 1 quả vàng)(1 lá màu xanh)

=> P: (Rr x rr)(SS x SS; SS x Ss; Ss x Ss) = 4 phép lai.

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn