Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt màu xanh. Cho cây mọc lên từ hạt màu vàng giao phấn với cây mọc lên từ hạt màu xanh, thu hoạch được 900 hạt vàng và 895 hạt màu xanh. Gieo số hạt đó thành cây rồi cho chúng tự thụ  phấn, khi thu hoạch sẽ có tỉ lệ hạt vàng (theo lí thuyết) là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có

Hạt vàng x Hạt xanh =>  1 vàng : 1 xanh

=>  Aa x aa => 1 Aa : 1 aa

=>  Gieo các hạt  rồi cho chúng tự thụ phấn

=>  Aa x Aa =>  A- :  aa

=>  aa x aa => aa

Tỉ lệ hạt vàng  thu được khi tự thụ là :  x   = 

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn