Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở đậu Hà lan tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với

Ở đậu Hà lan tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở đậu Hà lan, tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với tính trạng hạt xanh, tính trạng hạt trơn trội hoàn toàn so với tính trạng hạt nhăn. Nếu các tính trạng này được qui định bởi 2 cặp gen phân li độc lập, khi cho hạt vàng, trơn lai với hạt vàng, trơn, F1 thu được:  90 vàng, trơn : 30 vàng, nhăn : 29 xanh, trơn : 11 xanh, nhăn. Kiểu gen P có thể có là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đời F1 phân li 9:3:3:1, có 16 tổ hợp → P dị hợp 2 cặp gen.

Chọn A

Ý kiến của bạn