Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở ĐBSH tỉnh nào có số dân đông nhất và thấp nhất?

Ở ĐBSH tỉnh nào có số dân đông nhất và thấp nhất?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ĐBSH tỉnh nào có số dân đông nhất và thấp nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn