Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:     (a) 2C +

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:     (a) 2C +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau: 

   (a) 2C + Ca -> CaC2.           (b) C + 2H2 -> CH4

   (c) C + CO2 -> 2CO.            (d) 3C + 4Al -> Al4C3

Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C thể hiện tính khử khi tăng số oxi hóa

 phản ứng (c) vì C0 lên C+2

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn