Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở điều kiện thường amin X là chất lỏng dễ bị oxi hóa kh

Ở điều kiện thường amin X là chất lỏng dễ bị oxi hóa kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X có thể là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính chất vật lí, tính chất hóa học của amin.

Giải chi tiết:

Chất thỏa mãn tính chất của X là anilin (C6H5NH2).

Phản ứng của anilin với nước brom:

Chọn C.

Ý kiến của bạn