Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏ

Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của kim loại.

Giải chi tiết:

Kim loại X là Hg (tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện thường).

Chọn D.

Ý kiến của bạn