Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào

Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể có cùng kiểu gen.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn