Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở động vật, hiện tượng nào sau đây dẫn đến sự di nhập gen ?

Ở động vật, hiện tượng nào sau đây dẫn đến sự di nhập gen ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở động vật, hiện tượng nào sau đây dẫn đến sự di nhập gen ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sự di cư của các cá thể cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác dẫn đến sự di nhập gen .

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn