Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở gà, alen A quy định chân cao là trội hoàn toàn so với alen

Ở gà, alen A quy định chân cao là trội hoàn toàn so với alen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở gà, alen A quy định chân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp. Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất, thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 gà mái chân thấp : 2 gà trống chân cao : 1 gà mái chân cao; cho lai với gà mái thứ 2 thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 gà trống chân cao : 1 gà trống chân thấp : 1 gà mái chân cao : 1 gà mái chân thấp. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có

A.Cao >> a – thấp

♂ X x Mái 1 => 1 gà mái chân thấp : 2 gà trống chân cao : 1 gà mái chân cao => 3 cao : 1 thấp

ð Tỉ lệ phân li kiểu không đều ở hai giới

ð Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X

ð Mái 1 có kiểu gen XAY

♂ X  x Mái 2 => 1 gà trống chân cao : 1 gà trống chân thấp : 1 gà mái chân cao : 1 gà mái chân thấp => 1 cao : 1 thấp .

Đồng  đều ở hai giới => phép lai phân tích

Mái 2  có kiểu gen : XaY

Thử lại phép lai thấy thỏa mãn .

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn